Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 
Розробити нові водневоакумулюючі матеріали на основі композитів магній- вуглецеві наноструктури із підвищеними експлуатаційними характеристиками – кількість накопиченого водню до 7 ваг.%, температурні режими водневого завантаження-розвантаження нижче 150 С, із здатністю до багатократної регенерації, з невеликою собівартістю і, відповідно, кращою конкурентною спроможністю - та дослідити їх структурні та фізико-хімічні властивості.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+