Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Пропозиції щодо використання результатів проекту 

Створені гідридні матеріали за своїми експлуатаційними характеристиками володіють рядом техніко-економічних переваг порівняно з існуючими аналогами, для застосування їх при зберіганні водню, зокрема, для воднево-кисневих паливних елементів. Пропонується використати розроблені магнієві композитні матеріали для створення пілотних акумуляторів зі збільшеною ємністю по водню

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+