Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Практична значимість результатів проекту 
  Розробка нових металогідридних матеріалів на основі магнію направлена на досягнення нижчих температур сорбції-десорбції водню при збереженні достатньо високої ємності матеріалу (4-6 ваг.%). Розроблені матеріали з покращеними робочими характеристиками дозволять збільшити ємність засобів зберігання і транспортування водню та зробити їх більш дешевими, порівняно з існуючими  аналогами

 

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+