Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Доробок в Україні та світі за темою проекту 

      Активні дослідження магнію в якості поглинача водню почались в кінці 1990-х рр. після публікацій про позитивний вплив механічного помелу на його воденьсорбційні властивості. Дещо пізніше було виявлено, що допування магнію добавками різних металів чи оксидів (наприклад, V, NbO) суттєво покращує кінетику наводнювання. Проте отримані службові характеристики таких матеріалів все ще незадовільні (попри високу ємність за воднем) для їх використання як високоефективних акумуляторів водню. На даний час робота проводиться у двох основних напрямках – пошук компонентів легування для покращення кінетики та зниження температури абсорбції та десорбції, а також часткова заміна магнієм інших металів у відомих сполуках для зміни їх фізико-хімічних властивостей. Зокрема, велика робота проводиться з розробки нового класу електродних матеріалів складу (La1–xMgx)Ni3 та подібних

      В Україні дослідження з тематики гідридів магнію крім ФМІ проводяться в Інституті проблем матеріалознавства та Інституті металофізики НАНУ

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+