Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Вплив електронної структури та хімічного стану поверхні гідридних сполук на основі Al, Mg та металів IV групи на їх термодинамічні характеристики та кінетику взаємодії з воднем  
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 2. Зберігання водню > Вплив електронної структури та хімічного стану поверхні гідридних сполук на основі Al, Mg та металів IV групи на їх термодинамічні характеристики та кінетику взаємодії з воднем
Розділ 2. Зберігання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2010 
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича, Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства, Секція фізико-технічних і математичних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

Контактна особа

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+