Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Синтез та дослідження наноструктурних матеріалів та нанотрубок як ефективних матеріалів для сорбції та десорбції водню  
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 2. Зберігання водню > Синтез та дослідження наноструктурних матеріалів та нанотрубок як ефективних матеріалів для сорбції та десорбції водню
Розділ 2. Зберігання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2010 
Міжвідомче відділення електрохiмiчної енергетики, Відділення хімії, Секція хімічних і біологічних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+