Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Пропозиції щодо використання результатів проекту 

 Запропонована модель воденьакумулюючої системи може служити корисним інструментом для вивчення фундаментальних закономірностей взаємодії молекулярного водню з вуглець-металовмісними композитними матеріалами, зокрема, в умовах дії зовнішнього електричного поля.

Розроблені матеріали можна використовувати як компоненти наповнювачів систем зберігання, транспортування й електрохімічного використання водню

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+