Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Практична значимість результатів проекту 
Розроблені вуглець-металовмісні композити за показниками адсорбції водню близькі до вуглецевих нанотрубок і фулеренів, однак на три порядки дешевші й набагато доступніші, аніж вказані форми вуглецю, що свідчить про перспективність їх практичного використання. Додатковою перевагою одержаних композитів є можливість впливу на їх сорбційні властивості шляхом зміни електрохімічних параметрів середовища. 

 

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+