Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Доробок в Україні та світі за темою проекту 

 

За даним напрямом програми в НАН України працюють колективи вчених Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського, Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича, Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова, Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії, Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка, котрим належать найбільш вагомі здобутки в галузі cтворення координаційних сполук металів, пористих вуглецевих сорбційних матеріалів, метал-вуглецевих композитів, гідридтвірних інтерметалідів і сплавів з високими воденьємнісними характеристиками.

У світі подібні роботи проводяться переважно комплексно. Відомі спільні розробки металоорганічних каркасних матеріалів для зберігання водню (MOFs) вчених Інституту органічної хімії ім.Н.Д.Зелінського РАН і МДУ ім.М.В.Ломоносова. У Німеччині такі дослідження успішно здійснюються в рамках програм FUNCHY (Helmholtz Initiative), COSY (Marie Curie Research Training Network), FLYHY (European CP FP7), NESSHY (Novel Efficient Solid Storage for Hydrogen) і ін. В Японії дослідниками Hiroshima University спільно з Higashi-Fuji Technical Center, Toyota Motor Corporation досягнено величин сорбції 11,5 мас.% Н2 на активованому вугіллі при температурі 28 К, тиску 0,6 МПа. Значними є здобутки Центру вуглецевих матеріалів при Національній лабораторії відновлюваних джерел енергії США. Донині не перевершено результати Родрігес і Бекера (графітові нановолокна із ємністю 40-60 мас.% Н2 при температурі 300 К, тиску 11 МПа.

В ІЗНХ ім.В.І.Вернадського НАН України розвинено низку методів одержання активних у взаємодії з воднем сполук металів і їх композитів з вуглецем, розроблено модель воденьакумулюючої системи, що може служити корисним інструментом для вивчення фундаментальних закономірностей взаємодії молекулярного водню з вуглецьвмісними композитними матеріалами, зокрема, в умовах дії зовнішнього електричного поля

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+