Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 
 

Однією з ключових хімічних проблем водневої енергетики є пошук нових матеріалів, придатних до багаторазової взаємодії з воднем, його накопичення, стабільного утримування протягом певного часу й подальшого контрольованого вивільнення у заданому інтервалі температур. Такі матеріали необхідні для розв'язання фундаментальних задач розробки систем і технологій зберігання й транспортування молекулярного водню.

Метою даної роботи було одержання вуглецевих, макроциклічних та інших металовмісних сполук на неорганічних матрицях, порівняльне вивчення їх адсорбційних властивостей відносно водню.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+