Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Отримання водню методом розкладання вуглеводнів у електротермічному псевдозрідженому шарі  
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 1. Отримання водню > Отримання водню методом розкладання вуглеводнів у електротермічному псевдозрідженому шарі
Розділ 1. Отримання водню 
Термін виконання проекту: 2008  - 2010 
Інститут газу, Відділення фізико-технічних проблем енергетики, Секція фізико-технічних і математичних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+