Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Розробка наукових основ створення мікробних технологій отримання молекулярного водню з органічних відходів 
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 1. Отримання водню > Розробка наукових основ створення мікробних технологій отримання молекулярного водню з органічних відходів
Розділ 1. Отримання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2010 
Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного, Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології, Секція хімічних і біологічних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+