Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Доробок в Україні та світі за темою проекту 
Про значний інтерес у світі до проблеми розвитку плазмових технологій переробки вуглецевмісної сировини можна простежити на прикладі динаміки патентної активності в США в області плазмової переробки муніципальних відходів. Якщо в 1975-80 рр. було запатентовано всього кілька десятків розробок, то в 2001-06 рр. – близько чотирьохсот. В Україні дослідження плазмохімічних процесів, пов’язаних з продукуванням альтернативних газових палив, проводяться в Інституті фізики НАН України та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Проте ці дослідження орієнтовані на застосування різко нерівноважної плазми відносно невеликих концентрацій та робочих об’ємів і, відповідно, обмежуються невеликою продуктивністю цих технологій.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+