Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 
Плазмові технології продукування альтернативних палив, зокрема – водню, дозволяють істотно розширити сировинну базу для їх виробництва. Нині можна говорити навіть не тільки про перспективи розширення використання вуглеводневих ресурсів, а в більш широкому сенсі - вуглецевмісної сировини. Дійсно, плазмові технології газифікації за участю водяної пари вирішують проблему включення водню в продукти газифікації. Інтерес до отримання водню на основі безпосереднього використання вуглецевмісної сировини є цілком логічним. Мова йде про пряме перетворення в цих процесах хімічної енергії первинного палива, максимально уникаючи досить неефективної стадії проміжного виробництва електричної енергії. Прийнятним в цьому сенсі компромісом є плазмові технології газифікації, особливо, якщо в них основна частина енергії, що витрачається на генерацію плазми, є значно меншою, ніж складова хімічної енергії вихідної сировини.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+