Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Пропозиції щодо використання результатів проекту 

 

Результати даного проекту можуть бути застосовані на нафтопереробних комбінатах для переробки нафтопродуктів та для створення більш дешевих емульсійних моторних палив.

Також,  отримані результати можуть бути впроваджені на різних енергетичних установках в промисловості, комунальному господарстві, на електростанціях шляхом переведення енергетичного устаткування з газу, мазуту, дизельного палива на більш дешеві композиційні рідкі палива, зокрема на паливо до складу якого входить біомаса.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+