Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Доробок в Україні та світі за темою проекту 

       

Процес гідрогенізації низькосортних палив дозволяє значно покращити їх споживацькі якості. В Україні та світі для здійснення процесів гідрогенізації вуглеводнів широкого використання здобула технологія гідрокрекінгу. Технологія здійснюється шляхом дії водню на паливо при підвищеній температурі  та тиску в присутності каталізаторів. Дана технологія є ефективною, але для її реалізації необхідні великі енергетичні витрати.

Для приготування котельних палив з використання різних відходів та біомаси широко  використовують піролізні технології. Піроліз – це процес термічного розкладання органічних сполук без доступу кисню і відбувається при температурах (500-800°С). Даний спосіб є достатньо ефективним для створення котельних палив, проте вимагає великих затрат енергії.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+