Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 
   

В даний час, у зв'язку з виснаженням світових запасів нафти і газу, особливо гостро стоїть проблема раціонального використання невідновлювальних джерел енергії, а також залучення до складу палив некондиційних вуглеводнів, відходів різноманітного походження та біомаси. Дані задачі можна вирішити шляхом створення композиційних палив. Завдяки кавітаційному впливу на композиційні палива відбувається утворення високоякісних емульсій та суспензій, а також протікають процеси гідрогенізації та гідролізу вуглеводнів, що дозволяє суттєво покращити техніко-екологічні показники даних палив. Таким чином, особливої актуальності набуває створення ефективних кавітаційних технологій та пристроїв для їх реалізації.

Метою проекту є створення гідрокавітаційних технологій одержання  та використання водню для здійснення процесів гідрогенізації та гідролізу вуглеводнів  при переробці нафти та створенні композиційних моторних і котельних палив з використанням некондиційних нафтових фракцій, відходів різноманітного походження та біомаси.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+