Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Розробка теоретичних основ процесу та удосконалювання генераторів отримання водню з води з використанням енергоакумулюючих речовин (ЕАР) 
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 1. Отримання водню > Розробка теоретичних основ процесу та удосконалювання генераторів отримання водню з води з використанням енергоакумулюючих речовин (ЕАР)
Розділ 1. Отримання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2010 
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного, Відділення фізико-технічних проблем енергетики, Секція фізико-технічних і математичних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

Контактна особа

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+