Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Розробка наукових основ геотехнології підземної газифікації некондиційних вугільних пластів Львівсько-Волинського вугільного басейну для отримання водню 
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 1. Отримання водню > Розробка наукових основ геотехнології підземної газифікації некондиційних вугільних пластів Львівсько-Волинського вугільного басейну для отримання водню
Розділ 1. Отримання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2010 
Інститут геології і геохімії горючих копалин, Відділення наук про Землю, Секція фізико-технічних і математичних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+