Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Фізико-хімічні засади створення матеріалів для одержання (виділення, очистки) і акумулювання водню на основі молекулярних сит 
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 1. Отримання водню > Фізико-хімічні засади створення матеріалів для одержання (виділення, очистки) і акумулювання водню на основі молекулярних сит
Розділ 1. Отримання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2010 
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського, Відділення хімії, Секція хімічних і біологічних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+