Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Фундаментальні засади створення нових наноструктурованих напівпровідникових фотокаталізаторів та фотокаталітичних систем для одержання водню 
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 1. Отримання водню > Фундаментальні засади створення нових наноструктурованих напівпровідникових фотокаталізаторів та фотокаталітичних систем для одержання водню
Розділ 1. Отримання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2010 
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського, Відділення хімії, Секція хімічних і біологічних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

Контактна особа

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+