Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Пропозиції щодо використання результатів проекту 

Запропонований каталізатор може бути застосований для очищення від СО водневого палива, що генерується у каталітичних процесорах безпосередньо у місці роботи низькотемпературного паливного елемента. Нанесення мідно-церієвих систем на діоксид цирконію дозволяє не тількі підвищити показники каталітичної продуктивності, але і одночасно знизити вартість каталізатора. Каталізатор та спосіб очищення збагачених воднем сумішей на його основі захищено патентами РФ та України.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+