Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Практична значимість результатів проекту 

Практичним результатом проекту стала розробка мідь-вмісного оксидного каталізатору для очищення водню від СО шляхом його вибіркового окиснення та рекомендації щодо їх використання. Довгострокові випробування каталізаторів виявили стабільність їх роботи та перспективи подальшого впровадження.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+