Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 

На даний час проблема переходу на нові, відновлювані та екологічно безпечні джерела енергії набула особливої актуальності в зв'язку з скороченням запасів газу, нафти, вугілля і забрудненням атмосфери продуктами їх переробки. Внаслідок цього ведеться активний пошук шляхів переведення більшості енергомістких галузей промисловості, включаючи транспорт, на електрохімічні генератори на паливних елементах, що працюють на водневому паливі. Ефективна очистка збагачених воднем сумішей від моноксиду вуглецю є однією з важливих стадій підготовки водню до використання у паливних комірках, оскільки для тривалої роботи платиновмісних електродів вміст СО у суміші не повинен перевищувати 10-100 ppm (мільйонних частин). Найбільш прийнятним методом для забезпечення глибокої очистки від домішок монооксиду вуглецю збагачених воднем газових сумішей, що отримані безпосередньо у місці роботи паливного елемента, є вибіркове окиснення СО.

Мета проекту полягає в розвитку фізико-хімічних засад створення нових ефективних низькотемпературних каталізаторів для вибіркового вилучення монооксиду вуглецю зі збагачених воднем газових сумішей для подальшого використання водню у паливних комірках.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+