Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Пропозиції щодо використання результатів проекту 
Розроблені функціональні схеми водневих установок, що виробляють газоподібний водень 2 400 м3/доба або 876 000 м3 водню/рік. Оскільки енергоємність водню по відношенню до природного газу в 4.11 разу вище, то отриманий водень буде еквівалентний 3 600 360 м3 природного газу. Показано, що економічний ефект установки продуктивністю 2 400 м3 водню/доба складе 2 759 400 долл.США/рік (два мільйони сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста долл.США/рік), при вирахуванні 306 600 долл.США, витрат, що відповідають, реагентам і оплаті робочої сили для функціонування установки.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+