Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Практична значимість результатів проекту 
Отримані експериментальні результати за даним проектом мають важливе значення для водневої енергетики. Вперше детально досліджена кінетика і механізм взаємодії енергоакумулюючих речовин з водою з виділенням водню з надзвичайно високими швидкостями, що досягають 23 000-24 000 лН2/(м2•мин). Показано, що при використані енергоакумулюючих речовин можна отримувати водень в промислових масштабах.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+