Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Основні результати проекту 
Розроблені нові сплави на основі алюмінію та магнію, активованих металами-активаторами, які проявляють високу реакційну здатність в реакції виділення водню з води з недосяжною до цього часу швидкістю, яка становить для сплавів двокомпонентної, трикомпонентних, чотирикомпонентних систем та сплавів п’ятикомпонентної системи при температурах 150–325 °С тисячі та десятки тисяч літрів водню з метра квадратного поверхні за хвилину і становлять 1870–2594; 3196–4033; 4936–8459; 2489–15486; 16870–24138 л/м2•хв, що в 2–24 рази перевищує активність відомих алюміній-галієвих (Al-Ga) сплавів. Металографічними методами аналізу поверхні свіжих зломів встановлено розподіл елементів в об’ємі алюмінію та магнію, активованих металами-активаторами. Встановлено, що при одержанні сплавів на основі алюмінію та магнію з металами-активаторами, металами-активатори, утворюють шароподібні глобули з розміром від 2 до 12 мкм та наноструктуровані матриці основи сплавів. Аналіз елементного складу свіжих зломів зразків високореакційних сплавів на основі алюмінію та магнію заданого складу показав, що сферичні глобули збагачені магнієм, та металами-активаторами. Методом рентгенофазового аналізу встановлено фазовий склад сплавів на основі алюмінію та магнію і показано, що при їх кристалізації спостерігається утворення інтерметалідів. Аналіз продуктів взаємодії високореакційних сплавів на основі алюмінію та магнію з водою з виділенням водню показав, що продуктами реакції є беміт AlOOH та гідрооксид магнію Mg(OH)2, а метали-активатори виділяються у вигляді металевої фази в мікро-та нанокристалічному стані.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+