Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Доробок в Україні та світі за темою проекту 
В Україні та в світі інтенсивно розвиваються технології отримання водню із застосуванням енергоакумулюючих речовин (ЕАР). На основі отриманих експериментів розроблена технологія отримання водню в реакторі високого тиску з використанням ЕАР, що дозволяє отримувати водень зі швидкістю виділення водню до 24 000 л Н2 (м2/хв). Використання ЕАР для отримання водню із води дозволяє усунути багато факторів, що стримують розвиток водневої енергетики. До таких факторів слід віднести: а) виключення ємкостей (газгольдерів) для зберігання водню; б) ЕАР, що виконують функції реагентів для отримання водню із води, легко зберігати і транспортувати; в) для отримання водню в польових умовах можна використовувати мобільні картріджи та ін.; г) ЕАР дозволяють отримувати водень високої чистоти, заданого тиску та об'єму; д) ЕАР можна використовувати для різних цілей (приготування металізованого висококалорійного палива, для збільшення віддачі нафти і газу при нафтовидобуванні, для розкислення сталей, виготовлення протекторів для захисту від корозії металоконструкцій в морській воді, створення оперативних водневих станцій для отримання електроенергії та ін.).
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+