Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 
Неминуче вичерпання природних копалин рідких вуглеводнів, забруднення довколишнього середовища при спаленні вуглеводневого палива оксидами карбону, сірки, важких металів, в тому числі радіоактивним торієм, а також періодично виникаючі енергетичні кризи, що супроводжуються безперервною “лихоманкою” світових цін на нафту, нафтопродукти та природний газ, зруйнували уявлення про стабільну економіку та стали нормою нашого життя. Вирішення цих проблем полягає в широкому використанні водню - по суті, єдиного екологічно чистого енергоносія, тобто в переході до водневої енергетики (ВЕ). Водень має унікальний набор властивостей, що визначають його широке використання в різних галузях промисловості. Приблизно 95 % водню використовують, як реагент в хімічній і нафтохімічній промисловості, у виробництві аміаку 52 %, в ріформінгу та крекінгу нафти і гідроочистці моторного палива 38 %, у виробництві метанолу 6 %, у виробництві соляної і азотної кислот, синтетичного каучуку, полімерів, гідрогенізації жирів, в синтезі вуглеводів при гідрогенізації вугілля 12 %, а в майбутньому для одержання рідкого палива 4 % і ін. . Виробництво водню у світі в 1990; 1995; 2000 та 2005 роках становило, 60; 72; 83; та 95,6. млн т. Тому найважливішою проблемою водневої енергетики є виробництво водню в промислових масштабах, його зберігання і споживання, з рентабельною економічною складовою. При створенні енергосистем на основі запропонованих енергоакомулюючих речовин наприклад на основі активованих алюмінію та магнію можна об'єднати процес отримання і зберігання водню в одному пристрої, наприклад, у водневому датчику (картриджі). У такому датчику енергоносієм для отримання водню може виступати алюміній або магній, спеціально піддані активації для реалізації їх теоретичної реакційної здатності, з одержанням енергоакомулюючих речовин. Алюміній та магній мають необмежені сировинні ресурси, а їх промислове виробництво широко налагоджене. Даний метод отримання водню є досить зручний. Мета роботи – дослідження активації алюмінію та магнію для надання їм реакційної здатності в реакції виділення водню з води. Дослідження кінетики та механізму взаємодії активованого алюмінію та магнію з водою в інтервалі температур 473–598 К та впливу добавок металів-активаторів різної природи на швидкість реакції виділення водню з води в реакторі з автоматичним контролем швидкості виділення водню та зростання тиску водню.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+