Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Стартова сторінка інституту
Публікації співробітників інституту - виконавця проектів
Доповіді на наукових конференціях, семінарах, читаннях
Співробітники інституту - виконавці проектів
Публікації співробітників установи-виконавця проектів 
hydrogen > UA > Інститути > Секція хімічних і біологічних наук > Відділення хімії > Інститут фiзичної хiмiї iм. Л.В.Писаржевського
 

 Груповані за роками

2010 (30)
2009 (38)
2008 (40)
2007 (32)
2006 (21)
2005 (1)

 Груповані за проектами

(Пусто) (1)
Низькотемпературні гетерокаталітичні методи вибіркового окислення монооксиду вуглецю для очистки водню (30)
Отримання водню з відновлюваної сировини: розробка високотемпературних каталізаторів (5)
Розвиток наукових засад одержання водневого палива шляхом риформінгу нижчих вуглеводнів та оксигенатів на структурованих каталізаторах (44)
Розробка наукових підходів до створення нових матеріалів на основі супрамолекурярних координаційних сполук для зв’язування та зберігання водню (12)
Розробка фізико-хімічних основ створення нових пористих метал-органічних гібридних матеріалів для сорбції водню на основі поліядерних сполук (8)
Розробка фундаментальних засад створення біфункціональних нанокомпозитів на основі електропровідних полімерів – нового покоління електрокаталізаторів відновлення кисню для воднево-кисневих паливних елементів (12)
Фізико-хімічні засади створення гетерогенно-каталітичних процесів і каталізаторів для одержання водню з відновлюваної сировини (20)
Фізико-хімічні засади створення матеріалів для одержання (виділення, очистки) і акумулювання водню на основі молекулярних сит (12)
Фундаментальні засади створення нових наноструктурованих напівпровідникових фотокаталізаторів та фотокаталітичних систем для одержання водню (18)
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+