Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Стартова сторінка інституту
Публікації співробітників інституту-виконавця проектів
Доповіді на наукових конференціях, семінарах, читаннях
Співробітники інституту - виконавці проектів
Публікації співробітників інституту-виконавця проектів 
hydrogen > UA > Інститути > Секція фізико-технічних і математичних наук > Відділення ядерної фізики та енергетики > Національний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут"
 

 Груповані за роками

2011 (2)
2010 (5)
2009 (3)
2008 (7)
2007 (14)
2006 (3)

 Груповані за проектами

(Пусто) (8)
Дослідження та розробка паливних елементів на основі наноструктурованих платинових та інших нових каталізаторів на електродах з полімерними мембранами, які мають протонну провідність і тривалий ресурс функціонування (12)
Накопичення водню у наноструктруних сплавах на основі Mg із добавками гідридоутворюючих рідкоземельних металів та компонент, що знижують стабільність гідридів (2)
Фундаментальні аспекти взаємодії водню з матеріалами екстремальної структури – аморфні, нанокристали, квазікристали - для розробки ефективних акумуляторів водню (12)
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+