Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Стартова сторінка інституту
Публікації співробітників інституту-виконавця проектів
Доповіді на наукових конференціях, семінарах, читаннях
Співробітники інституту - виконавці проектів
Доповіді на наукових конференціях, семінарах, читаннях 
 

 Груповані за роками

2010 (15)
2009 (40)
2008 (15)
2007 (31)
2006 (16)

 Груповані за проектами

Цирконієво-керамічна паливна комірка для швидкого запуску (6)
Тестер паливних комірок (1)
Створення тематичного банку даних з фундаментальних проблем водневої енергетики з використанням автоматизованої інформаційно-пошукової системи «ДОКУМЕНТ» (4)
Розробка науково-технічних основ отримання водню шляхом термохімічної водопарової обробки окалини та інших відходів металургійного і машинобудівного виробництв, що містять залізо, з використанням відновлювальної концентрованої сонячної енергії (12)
Розробка електродів для паливних елементів на основі каталізаторвміщуючих вуглецевих наноструктур (32)
Оптимізація фізико-механічних властивостей керамік і титанових сплавів для паливних комірок (5)
Неруйнівні гідридовміщуючі композиційні матеріали на основі інтерметалідів для твердотільного збереження та накопичення водню (5)
Експериментальне дослідження воднеємності фулеренів та їх похідних (34)
Вплив електронної структури та хімічного стану поверхні гідридних сполук на основі Al, Mg та металів IV групи на їх термодинамічні характеристики та кінетику взаємодії з воднем (11)
(Пусто) (2)
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+