Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Стартова сторінка інституту
Публікації співробітників інституту-виконавця проектів
Доповіді на наукових конференціях, семінарах, читаннях
Співробітники інституту - виконавці проектів
Публікації співробітників інституту-виконавця проектів 
 

 Груповані за роками

2011 (4)
2010 (36)
2009 (56)
2008 (59)
2007 (59)
2006 (30)

 Груповані за проектами

(Пусто) (6)
Вплив електронної структури та хімічного стану поверхні гідридних сполук на основі Al, Mg та металів IV групи на їх термодинамічні характеристики та кінетику взаємодії з воднем (28)
Експериментальне дослідження воднеємності фулеренів та їх похідних (69)
Неруйнівні гідридовміщуючі композиційні матеріали на основі інтерметалідів для твердотільного збереження та накопичення водню (9)
Оптимізація фізико-механічних властивостей керамік і титанових сплавів для паливних комірок (13)
Розвиток наукових засад одержання водневого палива шляхом риформінгу нижчих вуглеводнів та оксигенатів на структурованих каталізаторах (3)
Розробка електродів для паливних елементів на основі каталізаторвміщуючих вуглецевих наноструктур (61)
Розробка науково-технічних основ отримання водню шляхом термохімічної водопарової обробки окалини та інших відходів металургійного і машинобудівного виробництв, що містять залізо, з використанням відновлювальної концентрованої сонячної енергії (24)
Розробка фотоелектрохімічної комірки нового типу для отримання водню під дією сонячного світла (2)
Створення тематичного банку даних з фундаментальних проблем водневої енергетики з використанням автоматизованої інформаційно-пошукової системи «ДОКУМЕНТ» (5)
Тестер паливних комірок (1)
Цирконієво-керамічна паливна комірка для швидкого запуску (23)
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+