Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Стартова сторінка інституту
Публікації співробітників інституту-виконавця проектів
Доповіді на наукових конференціях, семінарах, читаннях
Співробітники інституту - виконавці проектів
Доповіді на наукових конференціях, семінарах, читаннях 
 

 Груповані за роками

2010 (12)
2009 (8)
2008 (6)
2007 (6)
2006 (9)

 Груповані за проектами

Створення нових гідрокавітаційних технологій отримання водню для здійснення процесів гідрогенізації природних вуглеводнів з метою виробництва дешевих моторних і котельних палив (11)
Розробка теоретичних основ процесу та удосконалювання генераторів отримання водню з води з використанням енергоакумулюючих речовин (ЕАР) (5)
Розробка плазмохімічно-металогідридної технології одержання і переробки водню з вуглеводневовміщуючих сполук (6)
Розробка науково-технічних принципів застосування електроплазмохімічних технологій отримання водню на ТЕС для стабілізації горіння низькореакційного вугілля (5)
Поліфункціональні металогідридні комплекси для енерготехнологічної переробки водню (4)
(Пусто) (3)
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+