Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine
Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Форми підтримки
Діяльність
Ради молодих вчених відділень НАН України
Про портал
Пропустити посилання переходів
Стипендії Президента України для молодих учених України
Іменні стипендії ВР України для найталановитіших молодих ученихExpand Іменні стипендії ВР України для найталановитіших молодих учених
Стипендії НАН України для молодих учених
Стипендії Київського міського голови для обдарованої молоді
Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
Наукова молодь НАН України > Форми підтримки > Стипендії > Іменні стипендії ВР України для найталановитіших молодих учених
 


Постанова Верховної Ради України від 16.03.2007 №774-V "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених", та Положення про Стипендію

 

Документи що подаються до Президії НАН України молодими вченими НАН України на конкурс (п.5. Постанови Верховної Ради України від 16.03.2007 №774):

5. На  підставі рішення вченої (наукової,  науково-технічної, 
технічної) ради наукові установи готують клопотання про висунення
претендентів на отримання Стипендії, в якому зазначаються їх
основні наукові здобутки, науковий рівень, значимість і визнання в
Україні та за її межами результатів проведених ними досліджень.
Клопотання готується на бланку наукової установи, підписується її
керівником (директором, ректором) і скріплюється печаткою. До
клопотання обов'язково додаються такі матеріали:

 витяг з протоколу вченої (наукової, науково-технічної,
технічної) ради наукової установи про висунення претендентів на
отримання Стипендії, підписаний керівником наукової установи та її
вченим секретарем і скріплений печаткою. У витягу з протоколу
обов'язково зазначаються склад вченої (наукової,
науково-технічної, технічної) ради та дата її створення;
копія протоколу таємного голосування вченої ради з підписами
членів лічильної комісії, яка засвідчується підписом вченого
секретаря наукової установи;
копія реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у
виконанні якої бере участь претендент на отримання Стипендії;
коротка анотація роботи (обсягом до 2-х сторінок), яку
виконує претендент на отримання Стипендії;
особовий листок по обліку кадрів претендента на отримання
Стипендії;
список наукових публікацій претендента на отримання
Стипендії, засвідчений вченим секретарем наукової установи;
копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені вченим
секретарем наукової установи;
копія диплома доктора або кандидата наук.
Претенденти на отримання Стипендії, які успішно пройшли
захист докторської дисертації, до вищезазначених матеріалів
додають витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради
для захисту докторських дисертацій про результати захисту
докторської дисертації.
Претенденти на отримання Стипендії, матеріали докторської
дисертації яких прийнято до розгляду спеціалізованої вченої ради
для захисту докторських дисертацій, додають також витяг з
протоколу засідання спеціалізованої вченої ради для захисту
докторських дисертацій про прийняття до розгляду його дисертації
на здобуття вченого ступеня доктора наук.

 6. Наукові  установи,  що  висувають  кандидатів на отримання
Стипендії,  щороку до 10 травня  подають  за  підпорядкуванням  до
Національної  чи  галузевих  академій  наук  України,  відповідних
центральних органів  виконавчої  влади  клопотання  та  матеріали,
зазначені в пункті 5 цього Положення.  

 

 

Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+