Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine
Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Форми підтримки
Діяльність
Ради молодих вчених відділень НАН України
Про портал
Пропустити посилання переходів
Інформація
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
Лауреати щорічної премії Президента України для молодих учених 2010 року подані на конкурс від НАН України 
 

 

 Вітаємо лауреатів!

Алгебраїчні методи в математичній фізиці
Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот
Визначення висотного розподілу іоносферних параметрів методом некогерентного розсіяння радіохвиль із застосуванням складного сигналу
Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України
Екологозбалансоване водокористування в системі соціально-економічного розвитку України
Індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин
Контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження
Неорганічні іоніти нового покоління для селективної сорбції іонів-токсикантів
Оптимізація складу середовищ вирощування оксидних та галоїдних монокристалів
Реалізація продуктивного потенціалу культурних рослин за дії стресових факторів
Рідкісні ядерні та суб’ядерні процеси
Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів
Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології
Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об'єктів
Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку
Тополого-комбінаторні дослідження у теорії напівгруп
Удосконалювання контролю і управління доменною плавкою з використанням сучасних засобів вимірювання поверхні засипу шихти
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+