Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine
Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Форми підтримки
Діяльність
Ради молодих вчених відділень НАН України
Про портал
Пропустити посилання переходів
Щорічна премія Президента України для молодих ученихExpand Щорічна премія Президента України для молодих учених
Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробокExpand Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові УкраїниExpand Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботиExpand Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва
Загальний перелік премій 
 

Матеріали, що подаються на здобуття премій Президента України та Верховної Ради України для молодих вчених

Приклади оформлення робіт, що подаються на здобуття Премії

 

Премія Президента України

Премія Верховної Ради України

Анотація (укр., рос., англ.) – по 1 стор.

 

Резюме (укр., рос., англ.) – по 1 стор.

Фото претендентів (*.jpg)
для сайту НАН України

Фото претендентів (*.jpg)
для сайту НАН України

Відомості про претендента (*.doc)
для сайту НАН України

Реферат (брошури А4 або А5 до 10 стор.)
2
прим. (підпис всіх претендентів)

Анотація (брошури А4 або А5 до 10 стор.)
5
прим., електр. (*.doc, *.pdf).
(підпис всіх претендентів)

Дозвіл на опублікування (1 прим.)
(підпис кер.установи, печатка)

Дозвіл на опублікування (1 прим.)
(підпис кер.установи, печатка)

Диск CD (DVD):
реферат;
– анотація

Диск CD (DVD):
відомості про претендента;
– резюме

 

Премія Президента України

Премія Верховної Ради України

Том 1 (2 прим.)

Том 1 (2 прим.)

Опис документів Тому 1

Опис документів Тому 1

Лист-подання (на бланку установи)
(підпис кер.установи, печатка)

Лист-подання (на бланку установи)
(підпис кер.установи, печатка)

Додаток до листа-подання

Додаток до листа-подання

Реферат – до 10 стор.
(підпис всіх претендентів)

Анотація – до 10 стор.
(підпис всіх претендентів)

Витяг з протоколу засідання вченої ради
(підписи, печатка)

Витяг з протоколу засідання вченої ради
(підписи, печатка)

Протокол лічильної комісії про результати голосування (підписи, печатка)

Матеріали попереднього обговорення

Матеріали попереднього обговорення

Довідка про творчий внесок претендента
(підпис кер.установи, печатка)

Довідка про творчий внесок претендента
(підписи кер.установи і гол.профкому, печатка)

Відомості про претендента (на бланку установи) (підписи претендента і кер.установи, печатка)

Відомості про претендента (на бланку установи) (підписи претендента і кер.установи, печатка)

 

Премія Президента України

Премія Верховної Ради України

Том 2 (2 прим.)

Том 2 (2 прим.)

Опис документів Тому 2

Опис документів Тому 2

Опис роботи / цикл праць
(у вигляді реферату) – зміст,
розділ 1, 2,…, список публікацій, що увійшли у роботу підписаний претендентами, що засвідчується вченим секретарем, печатка.

Опис роботи / наукової праці
(у вигляді реферату до 50 стор.) –
зміст,
розділ 1, 2,…, список публікацій, що увійшли у роботу підписаний претендентами, що засвідчується вченим секретарем, печатка.

Копії основних статей, автор. свідоцтв, патентів, акти впровадження та економ. ефект., тощо (всі копії засвідчуються вченим секретарем, печатка).

Копії основних статей, автор. свідоцтв, патентів, акти впровадження та економ. ефект., тощо (всі копії засвідчуються вченим секретарем, печатка).

Список всіх публікацій на кожного претендента (підпис претендента, засвідчений вченим секретарем, печатка).

Список всіх публікацій на кожного претендента (підпис претендента, засвідчений вченим секретарем, печатка).

 

 

Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+