Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine
Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Форми підтримки
Діяльність
Ради молодих вчених відділень НАН України
Про портал
Пропустити посилання переходів
Щорічна премія Президента України для молодих учених
Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботиExpand Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи 
Наукова молодь НАН України > Форми підтримки > Премії > Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
 

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.

 Нормативні документи

2012
2010
2009
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+