Національна академія наук України
National  academy  of  sciences  of  Ukraine
Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про Центр
Cтруктура
Кадри
Наукова тематика
Поширення результатів
Нагороди та відзнаки
Пропустити посилання переходів
Основні досягнення
Історія створення Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва (ЦДПІН) Національної академії наук (НАН) України
Нормативні акти
Контакти
Про Центр 
 

Маліцький Борис Антонович
Директор
Доктор економічних наук, професор
Україна, 01032, Київ, бул. Тараса Шевченка, 60
тел.-факс (044) 486-95-91
e-mail: steps@nas.gov.ua

Засновником наукового колективу, на базі якого створено Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки, був відомий український наукознавець та історик  науки  член-кореспондент НАН України Г.М.Добров. Історія Центру починається з 1965 року, коли під керівництвом Г.М.Доброва було сформовано колектив наукознавців у межах відділу машинних методів обробки історико-наукової інформації Інституту історії АН України. До 1981 року очолюваний Г.М.Добровим науковий підрозділ, перебував у складі ряду інститутів Академії: математики, Ради по вивченню продуктивних сил України, кібернетики.

Свою сучасну назву – Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України він отримав у 1986 році, коли до його складу було передано два відділи історії природознавства і техніки з Інституту історії України. До 1991 року Центр перебував у складі Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля АН України. В 1989 року Центру було присвоєно ім’я Г.М.Доброва. В травні 1991 р. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва отримав статус самостійного науково-дослідного інституту і ввійшов до складу наукових установ Відділення інформатики НАН України. З цього часу його директором є д.е.н., проф. Маліцький Б.А.  

Наукові підрозділи Центру:
Відділ історії науки і техніки, зав. - д-р фіз.-мат.наук, проф. Храмов Юрій Олексійович
Відділ методології і соціології науки, зав. – д.філос.н., проф. Онопрієнко Валентин Іванович
Відділ системних досліджень науково- технологічного потенціалу, зав. - д.е.н. Єгоров Ігор Юрійович
Відділ проблем інноваційного розвитку економіки, зав. – д.е.н. Соловйов В'ячеслав Павлович
Відділ проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України, зав. – к.т.н. Грачев Олег Олексійович
Міжгалузева лабораторія Міністерства освіти і науки України і НАН України з проблем формування та реалізації науково-технологічної політики України, зав. – д.е.н. Попович Олександр Сергійович 

Основні напрями наукових досліджень та діяльності Центру:

·   Розроблення організаційних, економічних і інформаційних механізмів формування та ефективного використання науково-технологічного та інноваційного потенціалів країни, інтеграції вітчизняної науки у світовий та європейський науковий простір.

·   Розроблення науково-технологічних та інноваційних прогнозів.

·   Узагальнення історичного досвіду, закономірностей, тенденцій, методологічних і соціальних проблем розвитку науки України в контексті розвитку світової науки.

·   Аналіз досвіду, стану та перспектив розвитку НАН України, а також її ролі в суспільстві на етапі його трансформації.

Центр координує теоретико-методичні і прикладні дослідження за згаданими напрямами робіт, що виконуються в установах НАН України, надає організаціям, установам та органам місцевого самоврядування за їх замовленням науково-методичну допомогу з питань створення та функціонування інноваційних структур.

Центр є видавцем міжнародного наукового журналу «Наука та наукознавство» та міжгалузевого науково-технічного журналу «Проблеми науки».

Центр здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру зі спеціальностей історія науки і техніки, економіка та управління національним господарством. За час існування Центру в його спеціалізованих вчених радах підготовлено понад 300 докторів і кандидатів наук.

Центр проводить міжнародні (Київські) симпозіуми з наукознавства і науково-технічного прогнозування за підтримки ЮНЕСКО та Міжнародної асоціації академій наук міжнародні наукові симпозіуми з проблем створення єдиного Європейського дослідницького простору (кожні два роки); є співорганізатором Міжнародних науково-практичних конференцій з проблем і перспектив інноваційного розвитку економіки, які щорічно проводяться в Автономній Республіці Крим.

Науковці Центру виконують спільні роботи з науковими установами країн СНД, Європейського союзу, країн Організації чорноморського економічного співробітництва, Китаю, В’єтнаму, Японії та ін.

Провідні учені Центру значні зусилля спрямовують на популяризацію наукових знань, спиряють їх широкому використанню в народному господарстві країни, беручи участь в роботі учених рад університетів, науково-технічних рад міністерств і відомств України, міжвідомчих рад при Кабінеті Міністрів України.

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України надає методичну допомогу в якості контактного пункту щодо підтримки участі українських вчених у Сьомій Рамковій програмі ЄС з досліджень за напрямками: «Соціально-економічні та гуманітарні науки», «Наука у суспільстві», «Малі та середні підприємства».

   
Президія НАН України © Макетний зразок
This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+