Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Інститут української мови > Книжкові новинки

Масенко Л. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. К., 2020. 

 

Гороф’янюк І.В. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: структурна організація та ареалогія. Вінниця, 2020.

 

Калинович Ф. Словник математичної термінології (проєкт). Ч. 1 -3.  К., 2020.  - Репринт із видань 1925, 1926, 1931 рр.

. 

Семеренко Г. В. Історія суфіксального творення іменників із демінутивним і гіпо-користичним значеннями в українській мові. Київ. Запоріжжя, 2020.

Галактика Слова. Галині Макарівні Гнатюк. К., 2020.

Студії з ономастики та етимології 2017-2018 / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2018.

Білоусенко П.І. Нариси з історії українського словотворення (суфікс -чина/-щина). К., 2020.

Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики. К., 2019.

 
У пошуках гармонії мови. / Упоряд. Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Ю.В. Романюк, А.О. Савенко. К., 2020.
Архангельська А.М. Femina cognita. Українська жінка у слові й словнику. К., 2019.
 
Культура слова. Вип. 88. К., 2018.
 
Городенська К.Г. Українське слово у вимірах сьогодення. К., 2019.
 
Повідомлення Української ономастичної комісії. К., 2019.
 
Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії. К., 2019.
 
 
Вербич С.О. Назви поселень Чернівеччини: історико-етимологічний словник. Чернівці, 2019.
 
Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком. К., 2019.
 
Мялковська Л.М. Мова художніх творів І.С.Нечуя-Левицького: лексикографічна і лінгвокогнітивна рецепція. К., 2019.
 
Данилевська О.М. Українська в українській школі на початку ХХІ століття. Монографія. К., 2019.
 
Сахарова О.В. Персонажі сучасної української драматургії: лінгвістичні аспекти. К., 2019.
 
Чернобров Ю.А. Історія синтаксичних термінів української мови (ХІХ - перша половина ХХ ст.). К., 2019.
 
Дідун Л.І. Фразеологізми із семантикою інтенсивності в сучасній українській літературній мові. К., 2019.
 
 
Словник технічної термінології (загальний) / І. Шелудько, Т. Садовський. К., 2019. - Репринт із видання 1928 р.
 
 
Норми української літературної мови / О. Синявський. К., 2018. - Репринт із видання 1931 р.
 
 
Краєвська Г.П. Народновиробнича термінологія центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови. К., 2018.
 
Російсько-український та українсько-російський словник військової справи / уклад. Л.В. Туровська. К., 2018.
 
Венжинович Н.Ф. Фраземіка української літературної мови в контексті когнітології та лінгвокультурології: монографія. К., 2018.
 
Шульгач В.П. Нариси з праслов'янської антропонімії. К., 2018. Ч. V.
 
 
Словник ділової мови / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич. К., 2018. - Репринт з видання 1930 р.
 
Професор Катерина Григорівна Городенська: бібліографія / упорядники: М.І. Степаненко, Л.В. Шитик. Черкаси, 2018.
 
 
Повідомлення Української ономастичної комісії. Вип. 3 (18). К., 2018.
 
 
 
 
Ніковський А.В. Українсько-російський словник. К., 2018. - Репринт із видання 1926 р.
 
 
Ренчка І.Є. Лексикон тоталітаризму. К., 2018. 
 
 
 
Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку: зб. наук. праць. К., 2018.
 
 
 
Поздрань Ю.В. Російсько-український словник за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті. К., 2018.
 
Денисовець І.В. Словотвір і стилістика сучасної української дитячої прози. К., 2018.
 
 
 
 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+