Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Інститут української мови > Книжкові новинки
 
Інститут української мови > Книжкові новинки

Видання за 2018-2019 роки

Чернобров Ю. А. Історія синтаксичних термінів української мови (ХІХ - перша половина ХХ ст.). К., 2019.
   
 
Словник технічної термінології (загальний) / І. Шелудько, Т. Садовський. К., 2019. - Репринт із видання 1928 р.
Норми української літературної мови /  О. Синявський. К., 2018. - Репринт із видання 1931 р.
 
Краєвська Г.П. Народновиробнича термінологія центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови. К., 2018.
Російсько-український та українсько-російський словник військової справи / уклад. Л.В. Туровська. К., 2018.
Венжинович Н.Ф. Фраземіка української літературної мови в контексті когнітології та лінгвокульторології: монографія. К., 2018.
Шульгач В.П. Нариси з праслов'янської антропонімії. К., 2018. Ч. V.
 
Словник ділової мови / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич. К., 2018. - Репринт з видання 1930 р.
Професор Катерина Григорівна Городенська: бібліографія / упорядники: М.І. Степаненко, Л.В. Шитик. Черкаси, 2018.
 
Повідомлення Української ономастичної комісії. Вип. 3 (18). К., 2018
Ніковський А.В. Українсько-російський словник. К., 2018. - Репринт із видання 1926 р.
 

 Ренчка І.Є. Лексикон тоталітаризму. К., 2018.

Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку: зб. наук. праць. К., 2018.

 
Поздрань Ю.В. "Російсько-український словник" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті. К., 2018.  

Денисовець І.В.  Словотвір і стилістика сучасної української дитячої прози. К., 2018.

 
 
 
 
 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+