Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Інститут української мови > Книжкові новинки
Коца Р.О.
Формування префіксальної та конфіксальної систем прикметника української мови (ХІ-ХХ ст.). К., 2017. 
Бучацьке Євангеліє ХІ-ХІІІ ст./ Відп.ред. В.В. Німчук, підгот. до видання Ю.В. Осінчук. К., 2017.
 

Іваненко О.В. Назви поселень Сумщини. К., 2017. 

Шульгач В.П. Нариси з праслов'янської антропонімії. К., 2017. 

Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у двох книгах. К., 2017.

Український лексикон кінця ХVIII-початку ХХІ століття: словник-індекс: у 3-х т. К., 2017.

Акти Полтавського полкового суду 1668-1740 рр. / Упорядн.: І.П. Чепіга, У.М. Штанденко; Відп. ред. В.В. Німчук. К., 2017.
Сюта Г.М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ ст. К., 2017.
 
Праці співробітників Інституту української мови НАН України (1991-2015). К., 2017.
 
Халіновська Л.А. Українська авіаційна термінологія: формування та функціонування. Монографія К., 2017.
 
Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові/ Упорядн. Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва. К., 2017.
 
Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія / За ред. К.Г. Городенської. К., 2017.
 
 
Кислюк Л.П. Сучасна українська словотвірна  номінація: ресурси та тенденції розвитку: Монографія. К., 2017.
 
Клименко Н.Ф. Українська біологічна термінологія кінця ХХ - початку ХХІ ст.: Монографія. К., 2017.
 
Вплив суспільних змін на розвиток української мови: Монографія.  Відп. ред.    Є.А. Карпіловська. К., 2017.
 
Світлана Яківна Єрмоленко: бібліографія. Автор вст. ст., упоряд. бібліогр. С.П.  Бибик. К., 2017.
 
Данилевська О.М. Українська мова. 9 клас. Зошит для тематичного контролю. К., 2017.
 
Данилевська О.М. Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. К., 2017.
 
Культура слова. Вип. 86. К., 2017.
 
 
 
Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. Л.В.Туровська. К., 2017. Вип. 4.
 
Клименко Н.Ф. Як народжується слово. К., 2017.
 
 
 
Вербич С.О. Гідронімія басейну Дністра: Монографія. Луцьк, 2017.
 
 
 
Російсько-український словник: у 4-х т. - Т. 3. О-П. - Вип. 1. О-Поле / Гол. ред. С. Єфремов. К., 2017. - Репринт з видання 1927 р.
 
Російсько-український словник: у 4-х т. - Т. 3. О-П. - Вип. 2. Поле-Пячение / Гол. ред. С. Єфремов. К., 2017. - Репринт з видання 1928 р.
Російсько-український словник: у 4-х т. - Т. 2. З-Н. - Вип. 2. Л-Намыкивать / Гол. ред. А. Кримський. К., 2017. - Репринт з видання 1932 р.
Російсько-український словник: у 4-х т. - Т. 2. З-Н. - Вип. 3. Намыл-Нять / Гол. ред. А. Кримський. К., 2017. - Репринт з видання 1933 р.
Студії з ономастики та етимологіїі. 2015-2016 / Відп. ред. О.П. Карпенко. К., 2017.
 
 
 
Російсько-український словник: у 4-х т. - Т. 2. З-Н. - Вип. 1. З-К / Гол. ред. А. Кримський. К., 2017. - Репринт з видання 1929 р.
 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+