Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
2015
2014
2013
2012
2011
Інститут української мови > Книжкові новинки

   
Гідронімія басейну Дністра: Монографія. Луцьк, 2017.
 
Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп ред. Л.В. ТуровськаК., 2017. - Вип. 4.
Територія мови Тараса Шевченка: Монографія / За ред. С.Я. ЄрмоленкоК., 2016.
Словник дієслівного керування. К., 2016.
Купчинська З.О.
Стратиграфія архаїчної ойконімії України. К., 2016.
Покажчик українських авіаційних термінів. К., 2016.
Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу. К., 2016.
Нариси з праслов'янської антропонімії. К., 2016. Ч. ІІІ.
Українська мова: підруч. для 8 загальноосвіт. навч. закл. К., 2016.
Поезія Тараса Шевченка новогрецькою мовою: збірник наукових праць / Відп. ред. Н.Ф. Клименко. К., 2016.
Лозова Н.Є.
Іменник. Граматичний довідник. К., 2016.
Повідомлення української ономастичної комісії. Нова серія. Випуск 2 (17). Луцьк, 2016.
Російсько-український словник: у 4-х т. Т.1. А-Ж / Гол. ред. акад. А. Кримський. К., 2016
Общеславянский лингвистический атлас: вып. 10: Народные обычаи. М.; СПб., 2015. (Серия лексико-словообразовательная).
Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. К., 2015.
Хрестоматія з історії української мови Х-ХІІІ ст. Житомир, 2015.
Ставицька Л.О.
Гендер: мова, свідомість, комунікація. К., 2015.
Нариси з праслов'янської антропонімії. К., 2015. Ч. ІІ.
Ойконімія Івано-Франківської області: історико-етимологічний словник / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2015.
Інститут української мови: історія та сучасність. - 2-ге вид., доповн. та переробл. К., 2015.
Довідник з української мови (найновіші рекомендації) / К.Г. Городенська, Н.І. Кочукова, Г.М. Куцак. К.; Слов'янськ, 2015.
Культура слова. Вип. 83. К., 2015.
Культура слова. Вип. 82. К., 2015.
Українська Четья 1489 року / Відп. ред. В.М. Мойсієнко. Житомир, 2015.
Колесников А.О.
Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. Ізмаїл, 2015.
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+