Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
2015
2014
2013
2012
2011
Інститут української мови > Книжкові новинки

Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. К., 2017.
Український лексикон кінця XVIII - початку ХХІ століття: словник-індекс: у 3-х т. К., 2017.

 
Акти Полтавського полкового суду 1668-1740 рр. / Упорядн.: І.П. Чепіга, У.М. Штанденко; Відп. ред. В.В. НімчукК., 2017. Сюта Г.М.
Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття. К., 2017.
Публікації співробітників Інституту української мови НАН України (1991-2015): бібліографічний покажчик / Відп. за вип. Н.Г. ГорголюкК., 2017.
Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування: Монографія. К., 2017.

 
Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / Упорядн.: Г.В. Воронич, Н.В. ПуряєваК., 2017. Українська лексикологія та лексикографія: проблеми, завдання: Матеріали пленуму Наук. ради НАН України "Українська мова" / Голова редкол. П.Ю. ГриценкоК., 2017.

 
Бучацьке Євангеліє ХІІ-ХІІІ ст. / Відп. ред. В.В. НімчукК., 2017. Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія / За ред. К.Г. ГороденськоїК., 2017.
Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку: Монографія. К., 2017.
Українська біологічна термінологія кінця ХХ - початку ХХІ ст: Монографія. К., 2017.
Вплив суспільних змін на розвиток української мови: Монографія / Відп. ред. Є.А. КарпіловськаК., 2017. Світлана Яківна Єрмоленко: Бібліографія / Автор вст. ст., упоряд. бібліогр. С.П. БибикК., 2017.
Українська мова. 9 клас. Зошит для тематичного контролю. К., 2017.
Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. К., 2017.
Культура слова. Вип. 86. К., 2017. Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп ред. Л.В. ТуровськаК., 2017. - Вип. 4.
Як народжується слово. К., 2017.
Гідронімія басейну Дністра: Монографія. Луцьк, 2017.
Студії з ономастики та етимологіїі. 2015-2016 / Відп. ред. О.П. Карпенко. К., 2017. Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. І.С. Гнатюк. К., 2016.
Культура слова. Вип. 85. К., 2016.
Територія мови Тараса Шевченка: Монографія / За ред. С.Я. ЄрмоленкоК., 2016.
Словник дієслівного керування. К., 2016.
Купчинська З.О.
Стратиграфія архаїчної ойконімії України. К., 2016.
Покажчик українських авіаційних термінів. К., 2016.
Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу. К., 2016.
Нариси з праслов'янської антропонімії. К., 2016. Ч. ІІІ.
Українська мова: підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. К., 2016.
Поезія Тараса Шевченка новогрецькою мовою: збірник наукових праць / Відп. ред. Н.Ф. Клименко. К., 2016.
Лозова Н.Є.
Іменник. Граматичний довідник. К., 2016.
Повідомлення української ономастичної комісії. Нова серія. Випуск 2 (17). Луцьк, 2016.
Російсько-український словник: у 4-х т. Т.1. А-Ж / Гол. ред. акад. А. Кримський. К., 2016
Общеславянский лингвистический атлас: вып. 10: Народные обычаи. М.; СПб., 2015. (Серия лексико-словообразовательная).
Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. К., 2015.
Хрестоматія з історії української мови Х-ХІІІ ст. Житомир, 2015.
Ставицька Л.О.
Гендер: мова, свідомість, комунікація. К., 2015.
Нариси з праслов'янської антропоніміїК., 2015. Ч. ІІ.
Ойконімія Івано-Франківської області: історико-етимологічний словник / Відп. ред. В.П. ШульгачК., 2015.

 

Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. І.С. Гнатюк. К., 2015.
Колесников А.О.
Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. Ізмаїл, 2015.
 
 
 
 
Інститут української мови: історія та сучасність. - 2-ге вид., доповн. та переробл. К., 2015.
Довідник з української мови (найновіші рекомендації) / К.Г. Городенська, Н.І. Кочукова, Г.М. Куцак. К.; Слов'янськ, 2015.
Культура слова. Вип. 83. К., 2015.
Культура слова. Вип. 82. К., 2015.
Українська Четья 1489 року / Відп. ред. В.М. Мойсієнко. Житомир, 2015.
   
 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+