Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Інститут української мови > Книжкові новинки

 Видання 2014 року

Студії з ономастики та етимологіїі 2014 . К.: Кий, 2014. 254 с.
Астаф'єва М.М.
Словник гуцульських говірок Річки та Яворова: у 4-х книгах / М.М. Астаф'єва, Г.В. Воронич. Івано-Франківськ, 2014. Кн. 1.
Ніна Федорівна Клименко / Ін-т української мови.
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго
, 2014. Вид. 2-ге (доп.). 128 с.
Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. І.С. Гнатюк. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. 136 с.
Культура слова. Вип. 81. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014.
Культура слова. Вип. 80. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014.
Мова і міжкультурна комунікація: Збірник наукових праць. Полтава: ПУЕТ, 2014. Вип. 1. 294 с.
Н.Ф. Клименко. Вибрані праці / Упоряд. Є.А. Карпіловська, О.Д. Пономарів, А.О. Савенко. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. 728 с.
Російсько-український словник у 4 Т.: Т. 4 / Ін-т української мови НАН України. К.: "Знання", 2014. 934 с.
Л.В. Шитик
Синхронна перехідність синтактичних одиниць в українській літературній мові. Черкаси, 2014. 474 с.
 

 Городенська К.Г.

Українське слово у вимірах сьогодення / Ін-т української мови НАН України. К.: ТОВ "КММ", 2014. 124 с.

Давиденко І.

Концептосфера "внутрішній світ людини" в мовній картині світу українців. Луцьк, 2014. 192 с.

Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов'янський контекст / За ред. П.Ю. Гриценка. Ін-т української мови НАН України. К.: ТОВ "КММ", 2014. 524,с.  

Желєзняк І.М.

Київський топонімікон / За ред. В.П. ШульгачаК.: "Кий", 2014. 224 с.

 

Телефон для довідок: 0 (44) 279-18-85

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+