Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Інститут української мови > Книжкові новинки

Активні ресурси сучасної української номінації: ідеографічний словник / Відп. ред. Є.А.Карпіловська К.: ТОВ "КММ", 2013. 416,с.

Німчук В., Пуряєва Н.

Український "Отче наш": Хрестоматія перекладів. К.: Грані-Т, 2013. 228 с.

Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. І.С. Гнатюк. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. 136 с.

Культура слова. Вип. 79. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. 224 с.

Дубровський В.

Словник московсько-український.
К.: КММ, 2013. 464 с. Серія: Лексикографічна спадщина України


Російсько-український словник:
У 4 т. Т. 3. П-Р.
К.: Знання,
2013.Тимошенко П.Д.

Студії над мовою Тараса Шевченка / Ін-т української мови НАН України. К.: ТОВ "КММ", 2013. 224 с.

Мирончук О.Я.

Словник скорочень назв чинів святості в українській мові / Наук. ред. С.Я. Єрмоленко. К., 2013. 108,с.


Українсько-російський словник-довідник / За ред. С.Я. ЄрмоленкоТернопіль: Підручники і книги, 2013. 752,с.

Єрмоленко С.Я. та ін.

Літературна норма і мовна практика. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2013.

Бибик С.П.

Усна літературна мова в українській культурі повсякдення.
Ніжин, 2013. Серія: Студії з українського мовознавства.
Історія української мови
Словотвір. Ч. 1. Іменник (проспект) /
П.І. Білоусенко, В.В. Німчук
Запоріжжя - Київ: ЗНУ, 2013. 82 с. 

Українська ономастика: бібліографічний покажчик. К.: КММ, 2013. 366 с. Сер.:"Бібліотека української ономастики.   Вербич С.О.

 

Гідронімія басейну Нижнього Дністра. Етимололічний словник. Луцьк: ВМА "Терен", 2013. 156с. Сер.:"Бібліотека української ономастики.
 
Граматики слов'янських мов: основа типології і характерології. Матеріали тематичного блоку XV Міжнародного з'їзду славістів / Відп. ред. К.Г. Городенська. К.: ТОВ КММ, 2013. 90 с. Студії з ономастики та етимології. 2013. К.: Кий, 2013. 320 с. Сер.: "Бібліотека української ономастики".

Культура слова. 
Вип. 78, 2013. 

Чернишова Т.М.

Вибрані праці / Упоряд. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Савенко А.О. К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2013. 


Термінологічний вісник:
Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л.Іващенко. К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. Вип. 2(1). 223 с.


Термінологічний вісник:
Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л.Іващенко. К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. Вип. 2(2). 207 с.Українська мова. 
Вип. 4, 2013. 

Українська мова.

Вип. 3, 2013. 


Українська мова. 
Вип. 2, 2013. 

Українська мова.

Вип. 1, 2013. 

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+