Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Інститут української мови > Книжкові новинки

Російсько-український словник:
У 4 т. Т. 2. К-О. К.: Знання,
2012. 860 с.


Словник української мови /
Кер. В.В. Німчук та ін. /
Відп. ред. В.В. Жайворонок. К.:
Просвіта, 2012.
1320 с.

Словник
української біологічної термінології
. К.: КММ, 2012. 744 с.


Єрмоленко С.Я., Єрмоленко В.І.,
Бибик С.П.


Новий словник епітетів української мови. К.: Грамота, 2012. 488 с.Іщенко О.С.

Голосні звуки української мови залежно від темпу мовлення.
К., 2012. 220 с.

Вихованець І.Р.

Розмовляймо українською: мовознавчі етюди. К.: ПУЛЬСАРИ, 2012. 160 с.

Христіанінова Р.О.

Складнопідрядні речення в сучасній українській мові. К.: Видавничий дім Бураго, 2012. 368 с.Гороф'янюк І.В.

Ботанічна лексика центрально-
подільських говірок
. Вінниця, 2012. 304 с.Желєзняк І.М.

Слов'янська антропоніміка.
К., 2012.
Студії з ономастики та етимології.
2011-2012
. К.: Кий, 2012. 352 с.

Повідомлення Української ономастичної комісії.
Нова серія. Вип. 1 (16). К.,
2012. 860 с.


Руда О.

Мовне питання як об'єкт маніпулятивних стратегій. К.: Ін-т української мови НАНУ, 2012. 232 с.

А.О. Білецький. Вибрані праці /
Упоряд. Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, А.О. Савенко. К., 2012. 792 с.

Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство. К.: ІУМ НАНУ, 2012. 464 с.

Кондратенко Н.В.

Синтаксис українського модерністського і постмодер-ністського художнього дискурсу / За ред. К.Г. Городенської. К., 2012. 328 с.
Українська і слов'янська тлумачна та перекладна лексикографія: Леонідові Сидоровичу Паламарчукові. К., 2012.
456 с.

Лексикографічний бюлетень.
Вип. 21. К.: Видавничий дім Бураго,
2012.
192 с.

Тур О.М., Туровська Л.В.

Словник основних термінів землевпорядкування та кадастру. Кременчук, 2012. 140 с.

Добрилове Євангеліє 1164 року /
Відп. ред. В.В. Німчук, упор. Ю.В. Осінчук. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2012. 804 с.


 
 
Культура слова.
Вип. 75. К.: Видавничий дім Бураго,
2011.
192 с.

Культура слова.
Вип. 76. К.: Видавничий дім Бураго, 2012.


Українська мова. 2012. № 4.Українська мова. 2012. № 3.


Українська мова. 2012. № 2.
 

Українська мова. 2012. № 1.
 

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+