Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Випуск 84
Випуск 83
Випуск 82
Випуск 81
Випуск 80
Випуск 79
Випуск 78
Випуск 77
Випуск 76
Випуск 75
Випуск 74
Випуск 73
Випуск 72

 

Про журнал

«Культура слова» — науково-популярний журнал Інституту української мови НАН України. Виходить із 1967 року.

Тематична спрямованість видання – висвітлення теоретичних і практичних питань лінгвостилістики, соціолінгвістики, культури мови, історії мови та писемності, мови фольклору, діалектології, термінології, публікація мовних порад, консультацій.

Збірник "Культура слова" включено до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОНУ №1604 від 22.12.2016 р.).

Історія

Журнал започатковувався як науково-практичний збірник. Публікувався як щорічник, а з 1979 року збірник видається раз на півроку. Попередні назви: до 1970 р. «Питання мовної культури» (вип. 1-4), з 1970 р. «Рідне слово» (вип. 5-9), під теперішньою назвою — з 1976 р.

Матеріали часопису «Культура слова», опубліковані  від 1967 до 2007 р., покладено в основу інтерактивного видання «Говоримо і пишемо зразковою українською літературною мовою» на компакт-диску.

Контакти

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, відділ стилістики і культури мови Інстуту української мови НАН України

Е-mail: kultura-slova@ukr.net

Тел. +38-044-278-42-81

Відповідальний редактор — член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор С. Я. Єрмоленко


© Інститут української мови НАН України