Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Журнал "Українська мова"Expand Журнал "Українська мова"
Журнал "Культура слова"Expand Журнал "Культура слова"
Термінологічний вісник
Студії з ономастики та етимології
Серія книг "Не все сплива рікою часу"
Індивідуальні й колективні монографії
Матеріали конференцій та збірники наукових праць
Інститут української мови > Електронна бібліотека > Індивідуальні й колективні монографії

 Індивідуальні й колективні моногрфії

Бибик С.П., Сюта Г.М. Ділові документи та правові папери. Х.: Фоліо, 2005. 493 с. 

Говірки чорнобильської зони. Тексти. К., 1996.

Говірки Чорнобильської зони. Системний опис. К., 1999.

Данилевська О.М. Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР. К., 2009. 176 с.

Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд. К.: НДІУ, 2007. 444 с. 

Железняк І.М. Київський топонімікон. К.: Кий, 2014. 224 с.

Іващенко В.Л. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології) Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. 368 с.

Іщенко О.С. Голосні звуки української мови залежно від темпу мовлення. К.: "Аграр Медіа Груп", 2012. 222 с.

Літературна норма і мовна практика / [Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Коць Т. А. та ін.]; за ред. С. Я. Єрмоленко, 2013. 320 с.

Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком. К.: Видавн. дім «КМ Академія», 2011. 135 с.

Масенко Л.Т. Нариси із соціолінгвістики. К:. Видавн. дім «КМ Академія», 2010. 243 с.

Руда О.Г. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі.  К., 2012. 232 с.

Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська; За ред. І. Вихованця. К.: Пульсари, 2004.398 с.

Територія мови Тараса Шевченка / [С.Я. Єрмоленко, Г.М. Вокальчук, А.Ю. Ганжа, Л.П. Гнатюк, Г.М. Сюта]; за ред. С.Я. Єрмоленко. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. 348 с.

Ткачук М.М. Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу. К.: Наукова думка, 2016. 377 с.

Чемеркін С.Г. Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньо-структурні процеси. К., 2009. 240 с.

Яценко Н.О. Формування назв військового одягу в українській мові. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. 179 с.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+