Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Учена рада
Спеціалізована вчена рада
Українська ономастична комісія
Наукова рада "Українська мова"
Рада молодих ученихExpand Рада молодих учених
Інститут української мови > Структура > Ради і комісії > Українська ономастична комісія

 Призначення

Українська ономастична комісія (УОК) є науковою установою при Відділенні літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, що покликана координувати дослідження й науково-практичну діяльність наукових установ, вищих навчальних закладів тощо, впливати на прийняття рішень, дотичних до сфери практичної ономастики, органами державної влади та місцевого самоврядування. За всю попередню історію цієї авторитетної академічної структури зроблено чимало – організовано численні наукові конференції, обговорення актуальних питань з української ономастики, на основі чого видано низку наукових праць (дет. див.: Українська мова. Енциклопедія (вид. 3-є зі змін. і доп.). – К., 2007. С. 764). Протягом 1966-1976 рр. Українська ономастична комісія мала свій друкований орган – «Повідомлення Української ономастичної комісії» (побачило світ тільки 15 випусків). З об’єктивних причин із 2000-го р. у роботі Комісії настала перерва.

Усю координаційну роботу з ономастики здійснював відділ ономастики Інституту української мови НАН України.

Зважаючи на те, що УОК – важливий координаційний центр ономастичної роботи в межах усієї України, а також на необхідність функціонування у сучасному науково-мовному просторі такої структури, з ініціативи члена-кореспондента НАН України В.В. Німчука (члена Комісії) було відновлено діяльність УОК і затверджено її новий склад (на ХІІІ Всеукр. ономаст. конференції (Чернівці 2007 р.), а згодом і на засіданні Бюро Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України від 20.03.08 р.).

 Діяльність

2008

Першим кроком відновленого складу УОК було рішення обговорити проект Словника української ономастичної термінології, який підготував член Комісії д.ф.н. Д.Г. Бучко. У травні 2008 р. УОК виступила співорганізатором Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження К.К. Цілуйка – патріарха української ономастики.

2009

У 2009 р. було проведено 2 засідання Української ономастичної комісії: 28 квітня в межах роботи ХІІІ Всеукраїнської ономастичної конференції (Ужгород, 27-29 квітня) та 17 вересня в межах роботи Всеукраїнського ономастичного семінару на базі Інституту української мови НАН України (Київ, 17-18 вересня). На першому засіданні було обрано Бюро комісії в складі 5 осіб: В.В. Німчук (голова), О.П. Карпенко (заступник), С.О. Вербич (секретар), В.В. Лучик, М.М. Торчинський, прийнято рішення про відновлення бюлетеня «Повідомлення Української ономастичної комісії» й обговорено питання про сучасний стан української ономастичної термінології.

2010

Протягом 2010 р. відбулося 1 засідання Української ономастичної комісії (18.03.2010 р., Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича) і 2 засідання Бюро Комісії (30.09.2010 р. і 27.12.2010 р.). УОК виступила співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Оронімія Українських Карпат» (18–19 березня 2010 р., м. Чернівці). Основні зусилля Комісії впродовж 2010 р. спрямовано на відновлення виходу бюлетеня «Повідомлення Української ономастичної комісії»: обговорено концепцію нового видання, запропоновано основні рубрики, сформовано склад редколегії.

2011

У 2011 р. відбулося 1 засідання Української ономастичної комісії (27 травня 2001 р., Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ), на якому було обговорено проблематику XV Всеукраїнської ономастичної конференції, визначено місце її проведення – Хмельницький національний ун-т, а також внесено кадрові зміни до складу УОК. Українська ономастична комісія виступила співорганізатором XIV Всеукраїнської ономастичної конференції «Українська онімія в просторі й часі» (Івано-Франківськ, травень 2011 р.).

2012

Упродовж 2012 р. діяльність Бюро Української ономастичної комісії була зосереджена на підготовці до видання бюлетеня “Повідомлення Української ономастичної комісії”. Водночас тривала робота над комплектуванням змісту 2-го випуску бюлетеня, яка передбачала збирання матеріалу, узгодження проблематики його основних рубрик тощо. У поточному році члени УОК доктори філологічних наук, професори В.В. Лучик і Д.Г. Бучко взяли участь у роботі XVIII Міжнарордної і Всепольської ономастичної конференції в Лодзі та в засіданні Ономастичної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Д.Г. Бучко (у співавторстві з Н.В. Ткачовою) підготував і опублікував “Словник української ономастичної термінології” (м. Харків, 2012. – 256 с.). Відбулося одне засідання Української ономастичної комісії (20 грудня 2012 р.), на якому було підбито підсумки роботи УОК за 2012 р., а також обговорено проблематику чергової XV Всеукраїнської ономастичної конференції, яка відбудеться 12 – 14 вересня 2013 р. на базі Хмельницького національного університету, узагальнено інформацію про роботу над 2-м випуском бюлетеня “Повідомлення Української ономастичної комісії” (визначено склад орієнтовних рубрик, обговорено проблематику їхнього змісту), погоджено план роботи УОК на 2013 р., основними пунктами якого визначено: 1) підготовка бюлетеня “Повідомлення Української ономастичної комісії” (Вип. 2); 2) участь членів Комісії в роботі Міжнародного з’їзду славістів (м. Мінськ, Білорусія; серпень 2013 р.); 3) участь членів Комісії в роботі XV Всеукраїнської ономастичної конференції (м. Хмельницький, вересень, 2013 р.).

2013

У 2013 р. відбулося 1 засідання Української ономастичної комісії (13 вересня), на якому з членів комісії були присутні В.В. Німчук, Д.Г. Бучко, В.В. Лучик, О.Ю. Карпенко, М.М. Торчинський, Я.П. Редьква, С.О. Вербич. Розглянуто такі питання:

 • інформація про зміст 2-го випуску бюлетеня “Повідомлення Української ономастичної комісії”;
 • інформація про наукові праці з ономастики, що вийшли друком з часу завершення XIV Всеукраїнської ономастичної конференції;
 • активізація роботи ономастичних осередків щодо наповнення регіональних ономастичних картотек;
 • про діяльність Української ономастичної комісії в 2013 р.

Упродовж 2013 року було зроблено:

1. Українська ономастична комісія спільно з кафедрами української філології та слов’янської філології Хмельницького національного університету організувала й провела XV Всеукраїнську ономастичну конференцію “Український ономастикон: типологія, словотвір, функціонування”, на пленарних і секційних засіданнях якої виступили її члени: В.В. Німчук, Д.Г. Бучко, В.В. Лучик, О.Ю. Карпенко, М.М. Торчинський, Я.П. Редьква, С.О. Вербич.

2. Підготовано 2-й випуск бюлетеня “Повідомлення Української ономастичної комісії”, у якому представлено такі рубрики: Ономастика в регіонах. Видатні постаті в історії української ономастики. Рецензії. Хроніка ономастичних подій. Дисертації з ономастики. Ювілеї. Inmemoriam. Додатки.

3. Голова Української ономастичної комісії член-кореспондент НАН України В.В. Німчук узяв участь у роботі XV Міжнародного з’їзду славістів у Мінську й VIII Міжнародного конгресу україністів.

4. Тривала робота з поповнення ономастичної картотеки новим регіональним матеріалом, який, починаючи з 2-го випуску бюлетеня “Повідомлення Української ономастичної комісії”, буде опубліковано окремими частинами в рубриці Додатки.

 Публікації

Опубліковано 1-й випуск оновленої серії бюлетеня «Повідомлення Української ономастичної комісії». 

Повідомлення Української ономастичної комісії. Нова серія. Вип. 1 (16). К., 2012. 860 с.

 Склад

 1. Бучко Д.Г., доктор філологічних наук, завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка.
 2. Вербич С.О., секретар, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України.
 3. Габорак М.М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.
 4. Горпинич В.О., доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
 5. Желєзняк І.М., доктор філологічних наук, головний науковий співробітник Інституту української мови НАН України.
 6. Карпенко О.П., заступник голови, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України.
 7. Карпенко О.Ю., доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
 8. Купчинський О.А., доктор філологічних наук, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (м. Львів).
 9. Лучик В.В., доктор філологічних наук, завідувач кафедри слов’янського та загального мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 10. Масенко Л.Т., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 11. Матіїв М.Д., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.
 12. Муромцев І.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
 13. Німчук В.В., голова, доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії мови Інституту української мови НАН України.
 14. Осташ Р.І., кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича.
 15. Отін Є.С., доктор філологічних наук, декан філологічного факультету Донецького національного університету.
 16. Павликівська Н.М., доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
 17. Пахомова С.М., доктор філологічних наук, завідувач кафедри словацької філології Ужгородського національного університету.
 18. Редьква Я.П., кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури мови Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
 19. Торчинський М.М., доктор філологічних наук, завідувач кафедри української філології Хмельницького національного університету.
 20. Чучка П.П., доктор філологічних наук, професор кафедри словацької філології Ужгородського національного університету.
 21. Шульгач В.П., доктор філологічних наук, завідувач відділу ономастики Інституту української мови НАН України.
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+