Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Клименко Ніна Федорівна 
 
 

провідний науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор.

Кандидатська дисертація - «Система афіксального словотворення сучасної української мови» (1970).

Докторська дисертація - «Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові» (1986).

У сфері наукових інтересів – морфеміка і словотворення української мови, лексикологія, лексикографія, структурна, математична, прикладна лінгвістика, зіставне вивчення мов, неоелліністика.

Автор понад 300 наукових праць (див.: Ніна Федорівна Клименко. - К., 2014. - Вид. 2-ге (доп.)). Н. Ф. Клименко є віце-президентом Історико-філологічного товариства Андрія Білецького.

Основні праці:

 • Вибрані праці / Упоряд. Є.А.Карпіловська, О.Д.Пономарів, А.О.Савенко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 728 с.
 • Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики / Відп. ред. Є.А. Карпіловська. - К., 2013. - 416 с. (співуклад. Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, В.І. Критська, Т.К. Пуздирєва, Ю.В. Романюк);
 • Граматичний словник української літературної мови. Словозміна / Відп. ред. Н.Ф. Клименко. - К., 2011. - 760 с. (співуклад. В.І. Критська, Т.І. Недозим, Л.В. Орлова, Т.К. Пуздирєва, Ю.В. Романюк); 
 • Іменникове основоскладання в зіставному аспекті; Дієслівне основоскладання в новогрецькій та українській мовах // Українська елліністика. — К., 2010. — С. 216-339;
 • Українсько-новогрецький словник. — К., 2008. — 536 с. — (співуклад. О. Д. Пономарів, А. О. Савенко);
 • Роль словотворення у сучасній українській номінації // Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. — К., 2008. — С. 134-227;
 • Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. — К.: Наук. думка, 2005. — 264 с. — (співуклад. Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк);
 • Новогрецько-український словник. — К., 2005. — 428 с. — (співуклад. О. Д. Пономарів, Є. К. Чернухін);
 • Словник афіксальних морфем української мови. — К., 1998. — 441 с. — (співуклад. Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим);
 • Основи морфеміки сучасної української мови. — К., 1998. — 182 с. (2ге вид. — К., 2000. — 95 с.);
 • Морфемна структура слова як одиниця типологічного опису мов // Мови європейського культурного ареалу. — К.: Вид-во Київськ. держ. ун-ту, 1995. — С. 199-215;
 • Як народжується слово. — К.: Рад. школа, 1991. — 287 с.;
 • Принципы семантизации слов в существующих словарях // Украинский семантический словарь. Проспект. — К.: Наук. думка, 1990. — С. 21-100;
 • Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. — К.: Наук. думка, 1984. — 251 с.;
 • Структура лексико-семантичного поля // Формалізовані основи семантичної класифікації лексики. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 99-195;
 • Словоскладання. Абревіація // Словотвір сучасної української літературної мови. — К.: Наук. думка, 1979. — С. 314-402;
 • Система афіксального словотворення сучасної української мови. — К.: Наук. думка, 1973. — 187 с.
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+