Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники

 Колишні співробітники відділу

АЛЕКСІЄНКО Людмила Антонівна

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник (1964—1972 рр.). У відділі працювала до 1973 р.

Кандидатська дисертація — «Структурні властивості словосполучень прикметник+іменник у сучасній українській літературній мові» (1969 р.).

Наукові інтереси – проблеми українського мовознавства, структурної і прикладної лінгвістики.

З 1973 викладач, з 1977 р. доцент кафедри української мови, у 1992—2002 рр. науковий керівник лабораторії комп'ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Основні праці:

 • Частотний словник сучасної української художньої прози. Т. 1—2. — К., 1981 (співавтор);
 • Граматичний словник українських дієслів. — К., 1998 (співавтор);
 • Українсько-італійський граматичний словник дієслів. — К., 2000 (СВ-КОМ) (співавтор);
 • Частотний словник української поезії другої половини XX ст.. — К., 2001 (СВ-КОМ) (співавтор);
 • Електронний підручник з української мови. — К., 2002 (співавтор).

АФАНАСЬЄВА Неоніла Семенівна

кандидат філологічних наук, старший лаборант (1969—1973 рр.), молодший науковий співробітник (1973—1979 рр.). У відділі працювала до 1979 р.

Кандидатська дисертація — «Особливості структури не-афіксальних топонімів (на матеріалі української мови)» (1977 р.)

З 1979 р. перейшла на викладацьку роботу.

Наукові інтереси – структурно-математична лінгвістика, ономастика.

Основні праці:

 • Структурні рівні мови і методи їх дослідження. — К., 1972 (співавтор) та ін.

ГРИДНЄВА Любов Михайлівна

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник (1964—1966 рр.), аспірантка (1966—1970 рр.), науковий співробітник (1971—1979 рр.). У відділі працювала до 1979 р.

Кандидатська дисертація — «Дистрибуція графем і породження складу в сучасній українській мові» (1973 р.).

Наукові інтереси – проблеми української мови та структурно-математичної лінгвістики.

Основні праці:

 • Граматика ділової людини. Норма. Типологія помилок. — К., 2002;
 • Статистичні параметри стилів. — К., 1967 (співавтор);
 • Закономірності структурної організації науково-реферативного тексту. — К., 1982 (рос. мовою) (співавтор);
 • Частотний словник сучасної української художньої прози у 2-х тт. — К., 1981 (співукладач).

ГРЯЗНУХІНА Тетяна Олександрівна

кандидат філологічних наук, аспірантка (1965—1968 рр.), молодший науковий співробітник (1968—1991 рр.), старший науковий співробітник (1991—2000 рр..) У відділі працювала до 2000 р.

Кандидатська дисертація — «Трансформаційний аналіз атрибутивних і об’єктних конструкцій в українській та російській мовах (на матеріалі науково-технічних текстів)» (1970 р.).

Наукові інтереси – проблеми структурної, математичної та прикладної лінгвістики, пов'язані з автоматичним опрацюванням мовної інформації.

Основні праці:

 • Аналіз прийменникових зв'язків наукового тексту. — К., 1985 (рос. мовою);
 • Закономірності структурної організації науково-реферативного тексту. — К., 1982 (рос. мовою) (співавтор);
 • Автоматизація аналізу наукового тексту на ЕОМ. — К., 1984 (рос. мовою) (співавтор);
 • Лінгвістичні проблеми автоматизації редакційно-видавничих процесів. — К., 1986 (рос. мовою) (співавтор);
 • Морфологічний аналіз наукового тексту на ЕОМ. — К., 1989 (рос. мовою) (співавтор); Використання ЕОМ у лінгвістичних дослідженнях. — К., 1990 (рос. мовою) (співавтор); Синтаксичний аналіз наукового тексту на ЕОМ. - К., 1999 (рос. мовою) (співавтор); Частотний словник сучасної ук­раїнської художньої прози у 2-х т. — К., 1981 (співукладач).
 • Має авторські свідоцтва на систему автоматичного редагування українського тексту «РУТА» і українсько-російського машинного перекладу «ПЛАЙ».

ДАРЧУК Наталія Петрівна

кандидат філологічних наук, старший лаборант, молодший науковий співробітник (1968—1991 рр.), старший науковий співробітник (1991— 1995 рр.). У відділі працювала до 1995 р.

Кандидатська дисертація — «Індивідуальне та спільне в лексичній системі авторського стилю» (1975 р.).

Наукові інтереси — проблеми українського мовознавства, структурно-математичної та комп'ютерної лінгвістики.

З 1996 р. доцент кафедри сучасної української мови, з 2003 р. науковий керівник лабораторії комп'ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Основні праці:

 • Частотний словник української художньої прози» у 2-х тт. — К., 1981 (відповід. секретар редколегії);
 • Закономірності наукової організації науково-реферативного тексту. — К., 1982 (рос. мовою) (співавтор);
 • Автоматизація аналізу наукового тексту на ЕОМ. - К., 1984 (рос. мовою) (співавтор); Частотні словники та сфери їх використання. -- К., 1985 (співавтор);
 • Лінгвістичні проблеми автоматизації редакційно-видавничих процесів. — К., 1986 (рос. мовою) (співавтор);
 • Морфологічний аналіз наукового тексту на ЕОМ. — К., 1990 (рос. мовою) (співавтор); Використання ЕОМ у лінгвістичних дослідженнях. — К., 1990 (рос. мовою) (співавтор); Обернений частотний словник сучасної української художньої прози. — К., 1998 (співукладач);
 • Синтаксичний аналіз наукового тексту на ЕОМ. — К., 1999 (рос. мовою) (співавтор); Частотний словник української поезії другої половини XX ст.. — К., 2001 (СВ-КОМ) (співавтор);
 • Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту): підручник. – К., 2008.

Має авторські свідоцтва на систему автоматичного редагування українського тексту «РУТА» і українсько-російського машинного перекладу «ПЛАЙ».

 

ЗАПЛАТКІНА Неоніла Іванівна

кандидат філологічних наук, аспірантка (1967—1970 рр.), молодший науковий співробітник (1970—1979 рр.). У відділі працювала до 1979 р.

Кандидатська дисертація — «Графемна структура односкладових слів у слов'янських мовах» (1975 р.).

Наукові інтереси — проблеми структурно-математичної лінгвістики.

Основні праці:

 • Питання структурної лексикології. — К., 1970 (співавтор);
 • Структура мови і статистика мовлення. — К., 1974 (співавтор).

КОМАРОВА Лілія Іванівна

кандидат філологічних наук, (1969—1989 рр.) старший лаборант, молодший науковий співробітник (1969—1988 рр.), науковий співробітником (1988—1989 рр.). У відділі працювала до 1989 р.

Кандидатська дисертація — «Якісні та кількісні характеристики системи словозміни іменників у сучасній українській мові» (1987 р.).

Наукові інтереси — проблеми українського мовознавства, структурно-математичної лінгвістики.

Основні праці:

 • Структура мови і статистика мовлення. — К., 1974 (співавтор);
 • Вопросы статистической стилистики. — К., 1974 (співавтор);
 • Частотний словник сучасної української художньої прози у 2-х т. — К., 1981 (співукладач;
 • Морфологічний аналіз наукового тексту на ЕОМ —. К., 1989 (рос. мовою) (співавтор).

МУРАВИЦЬКА Маргарита Петрівна

доктор філологічних наук, професор. Працювала у відділі у 1963—1988 рр..

Наукові інтереси — філософські проблеми мови, структурні, статистичні, психолінгвістичні питання сучасної української мови, проблеми автоматизації лінгвістичних досліджень та лінгводидактики.

Основні праці:

 • Сучасна українська літературна мова. Морфологія. — К., 1969 (співавтор);
 • Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія.— К., 1973 (співавтор); Статистичні параметри стилів. — К., 1967 (співавтор);
 • Морфемна структура слова. — К., 1979 (співавтор);
 • Частотні словники та їх використання. — К., 1985 (співавтор);
 • Методологічні проблеми мовознавства». — К., 1988 (рос. мовою) (співавтор); Використання ЕОМ у лінгвістичних дослідженнях. — К., 1990 (рос. мовою) (співавтор).

ОРЛОВА Лариса Василівна

кандидат філологічних наук, працювала у відділі у 1968—2004 рр. З 1986 р. старший науковий співробітник.

Кандидатська дисертація — «Синтаксична і лексична структура надфразової єдності в науковому тексті (кущові ієрархічні структури)» (1983 р.).

Наукові інтереси — дослідження структури одиниць мовлення та їхнє функціонування в наукових текстах, комунікативної структуру тексту на базі формальних параметрів, проблеми автоматизації аналізу наукового тексту.

Основні праці:

 • Структура сверхфразового единства в научных текстах. — К., 1988;
 • Закономірності структурної організації науково-реферативного тексту. — К., 1982 (рос. мовою) (співавтор);
 • Лінгвістичні проблеми автоматизації редакційно-видавничих процесів — К., 1986 (рос. мовою) (співавтор);
 • Морфологічний аналіз наукового тексту на ЕОМ. — К., 1989 (рос. мовою) (співавтор); Використання ЕОМ у лінгвістичних дослідженнях. — К.,1990 (рос. мовою) (співавтор); Синтаксичний аналіз наукового тексту на ЕОМ. — К., 1999 (рос. мовою) (співавтор); Частотний словник сучасної української художньої прози у 2-х т. — К., 1981 (співукладач);
 • Обернений частотний словник сучасної української художньої прози. — К., 1998 (співукладач).

Має авторські свідоцтва на систему автоматичного редагування українського тексту «РУТА» і українсько-російського машинного перекладу «ПЛАЙ» та електронного словника «УЛІС» для підтримки українських користувачів персональних комп'ютерів.

ПЕРЕБИЙНІС Валентина Сидорівна

доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу (1968-1986 рр.). У відділі працювала до 1986 р.

Кандидатська дисертація – «Роль моделей в розмежуванні значень багатозначного дієслова (до питання про методи лексикологічного дослідження на матеріалі дієслів make і do в англійській мові)» (1962 р.).

Докторська дисертація – «Кількісні та якісні характеристики системи фонем української мови» (1970 р.).

Наукові інтереси – проблеми української та англійської мов, структурно-математичної лінгвістики.

Фундатор напряму структурно-математичної та прикладної лінгвістики в Україні, передусім фундаментальних досліджень, створення теоретичної та методико-процедурної бази для впровадження комп’ютерних технологій у мовознавство. Автор першого опису фонологічної системи української мови за допомогою структурно-лінгвістичних методів.

Основні праці:

 • Традиційна і комп’ютерна лексикографія. – К., 2010 (співавтор);
 • Хрестоматія з формально-граматичного аналізу. – К., 2010 (співукладач);
 • Хрестоматія з лінгвістичного моделювання. – К., 2010 (співукладач);
 • Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та гра­матичними таблицями. — К., 2003; (співукладач);
 • Англо-український комп'ютерний навчальний словник. — К., 2003 (співукладач);
 • Англо-український і українсько-англійський словник. — К., 2002 (співукладач);
 • Статистичні методи для лінгвістів. – К., 2002;
 • Англо-український навчальний словник-мінімум. — К., 1995 (співукладач);
 • Морфологія англійського дієслова – К., 1995 (співукладач);
 • Довідник найуживаніших англійських словосполучень. — К., 1986 (співавтор);
 • Морфологія англійського дієслова. — К., 1986 (співавтор);
 • Лінгвістичні проблеми автоматизації редакційно-видавничих процесів. — К., 1986 (співавтор);
 • Частотні словники та їх використання. — К., 1985 (співавтор);
 • Автоматизація аналізу наукового тексту. — К., 1984 (співавтор);
 • Закономірності структурної організації науково-реферативного тексту. — К., 1982 (співавтор);
 • Частотний словника сучасної української ху­дожньої прози. – К., 1981 (відп. редактор);
 • Коли робот заговорить (Мовне спілкування людини з електронною машиною). — К., 1972;
 • Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови. — К., 1970;
 • На шляху пізнання таємниць мови. — К., 1965;
 • Методи структурного дослідження мови. – К., 1968 (співавтор);
 • Статистичні та структурні лінгвістичні моделі. – К., 1966 (співавтор);
 • Структурно-математичне дослідження української мови.  – К., 1964 (співавтор);
 • Проблеми та методи структурної лінгвістики. – К.,  1964 (співавтор).

ПЕЩАК Марія Михайлівна

доктор філологічних наук (1980 р.), професор (1990 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2002 р). У відділі працювала до 1991 р.

Наукові інтереси — історія та теорія сучасної української мови, проблеми загального та порівняльного мовознавства, діалектології, фонетики, граматики, лексикології та лексикографії, а також комп'ютерної лінгвістики.

Основні праці:

 • Грамоти XIV ст. (упорядкування, вступна стаття, коментар і покажчики). — К., 1974;
 • Стиль ділових документів XIV ст. — К., 1979;
 • Розвиток давньоруського і староукраїнського наукового тексту. — К., 1994;
 • Нариси з комп'ютерної лінгвістики. — К., 1999;
 • Комунікативний синтаксис. — К., 2000;
 • Статистичні параметри стилів. — К., 1967 (співавтор);
 • Мова і процеси суспільного розвитку. - К., 1980 (співавтор);
 • Формалізовані основи семантичної класифікації лексики. - К., 1982 (співавтор);
 • Сучасне :зарубіжне мовознавство. — К., 1983 (рос. мовою) (співавтор);
 • Лексична семантика її системі «людина - машина». — К., 1986 (співавтор); Методологічні проблеми мовознавства». К., 1988 (співавтор);
 • Український семантичний словник, (проспект). К., 1990 (співавтор);
 • Орфографічний словник української мови. — К., 1973, 1994, 1999, 2002 (співукладач); Орфоепічний словник української мови. Т. І. — К., 2001 (співукладач); Т. 2. — К., 2004 (співукладач);
 • «Словник бойківських говірок» М.Онишкевича (К., 1984) (співредактор).

САВРАНЧУК Оксана Федорівна

кандидат філологічних наук, в Інституті мовознавства АН працювала з 1964 р до 1974 р. У 1969—1972 рр. аспірантка, з 1972 р. співробітник відділу загального і слов'янського мовознавства.

Кандидатська дисертація — «Зіставно-типологічне вивчення словотвору іменників сучасних киргизької та російської мов» (1974 р.).

Наукові інтереси — в галузі структурно-математичної лінгвістики, словотвору киргизької мови, загального і зіставного мовознавства.

Основні праці:

 • Статистичні параметри стилів. — К., 1967 (співавтор);
 • Питання теорії мови в зарубіжному мовознавстві. — К., 1976 (співавтор).

САВЧЕНКО Ірина Федорівна –

кандидат філологічних наук.

Кандидатська дисертація – «Типологія фонемної структури морфем (на матеріалі префіксальних прикметників української мови)» (1990 р.).

Наукові інтереси – проблеми фонетики, морфеміки й словотвору, лексикології та лексикографії сучасної української мови, структурної лінгвістики.

Основні праці:

 • Формалізовані основи семантичної класифікації лексики . – К., 1982 (співавтор);
 • Частотний словник сучасної української художньої прози в 2-х тт. – К., 1981 (співукладач);
 • Структура мови і статистика мовлення. – К., 1974 (співавтор);
 • Питання структурної лексикології. – К., 1970 (співавтор).


ЯРУН Галина Михайлівна –

кандидат філологічних наук, в Інсти­туті мовознавства ім. О. О. Потебні працювала впродовж 19801991 рр. мо­лодшим, з 1991 р. старшим науковим співробітни­ком відділу структурно-математичної лінгвісти­ки. З 1991 р. – старший науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН Ук­раїни.

Кандидатська дисертація – «Кореляція форми та лексичної семантики української прислівникової системи» (1989 р.).

Наукові інтереси – проблеми лексикології та лексикографії, граматики й фонетики сучасної української мови, структурної лінгвістики й за­гального мовознавства.

Основні праці:

 • «Орфографічний словник української мови». – К., 2002 (співукладач);
 • «Орфоепічний словник української мови». – К., 2002 (Т. 1), 2004 (Т. 2) (співукладач);
 • «Кореляція форми і змісту в розвитку української прислівникової системи». – К., 1993;
 • «Лексична семантика в системі «людина-машина». – К., 1986 (співавтор).
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+